Segítségre van szüksége?
30 / 901-1487
Weblap készítés Tűzvédelmi felülvizsgálat Érintésvédelmi felülvizsgálat
Cylex Tudakozó Silver Díj

Szabványossági felülvizsgálatok

Az érintésvédelmi felülvizsgálat célja

A villamos berendezésk meghibásodásából eredő áramütéses balesetek megelőzése.

Minden villamos berendezést érintésvédelemmel kell ellátni. Ez azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek megakadályozzák, hogy a berendezés üzemszerűen feszültség alatt nem álló része meghibásodás miatt feszültség alá kerüljön, és ezzel az azt kezelő, érintő személyt áramütésnek tegye ki.

Az áramütés a villamos áramkörnek az emberi testen át való záródását, és az áram élettani hatásai miatti egészségkárosodást, halált jelent. Az áramütés súlyosságát több tényező befolyásolja, előre pontosan meghatározni nem lehet.

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat során a berendezések érintésvédelmének hatásosságát ellenőrizzük.

Az érintésvédelmi felülvizsgálatok gyakoriságát az MSZ 172, MSZ 2364 szabványok és a 22/2005 (XII.21.) FFM rendelet határozza meg:

 • kéziszerszámok: évente,
 • kommunális létesítmények, lakóépületek, illetve 30 kW-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű ipari és kereskedelmi létesítméynek:6 évente
 • minden más esetben: 3 évente.

A felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzmemeltetőjének felelőssége.

A vizsgálatok menete:

 • szemrevételezés,
 • helyszíni mérések,
 • minősítő irat elkészítése.

A minősítő irat tartalmazza:

 • a helyszíni mérés eredményeit,
 • a mért berendezések minősítését,
 • a minősítés érvényességét.


A tűzvédelmi felülvizsgálat (erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatának, EBF) célja

A villamos berendezésk meghibásodásából, szakszerűtlen szerelésből, kezelésből adódó tűzesetek és balesetek megelőzése.

A berendezéseket, helyiségeket, létesítményeket az ott végzett munka és az ott tárolt anyagok tűzveszélyességének megfelelően vizsgáljuk

A vizsgálat során a vonatkozó szabványoknak való megfeleőséget elleőrizzük

A erősáramú bérintésvédelmi felülvizsgálatának gyakoriságát a 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) határozza meg:

 • A és B tűzveszélyességi osztályú helyiségek: 3 évente,
 • C tűzveszélyességi osztályú helyiségek: 6 évente,
 • D és E tűzveszélyességi osztályú helyiségek: 9 évente.

A felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzmemeltetőjének felelőssége.

A vizsgálatok menete:

 • szemrevételezés,
 • helyszíni mérések,
 • minősítő irat elkészítése.

A minősítő irat tartalmazza:

 • a helyszíni mérés eredményeit,
 • a mért berendezések minősítését,
 • a minősítés érvényességét.

Hasznos tudnivalók:

A minősítő irat érvényességi ideje naptári évre vonatkozik, tehát az érvényesség utolsó évének december 31. napjáig.

A vizsgálatok elvégeztetése ipari és kereskedelmi létesítmények esetén kötelező, de magánépületek, lakások esetében is ajánlott.

A felülvizsgáló nem hatóság. Nem büntet, nem keres felelőst. Szakszerű segítséget nyújt a hibák felderítésében és javalatot ad a kijavításukra.Vissza
   © 2010. Szendrő Miklós